viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 22.03.24 @ 10:58

Premijer Srednjobosanske županije Tahir Lendo ugostio je predstavnike Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Aleksadru Đorem, PR Vijeća mladih F BiH, i Asju Dizdarević, predsjednicu Upravnog odbora Vijeća mladih F BiH.

Vijeće mladih F BiH legitimno predstavlja i zastupa interese svojih članica / osnivača na svim nivoima vlasti. Pored članica / osnivača Vijeće mladih zastupa i interese svih mladih, omladinskih organizacija i organizacija koje rade s mladima na način da se bavi politikama koje se odnose na mlade i utiču na razvoj i dobrobit mladih u F BiH. Na sastanku sa premijerom SBŽ-a razgovaralo se o projektima koje provodi Vijeće mladih F BiH te aktivnostima kako potaknuti mlade na ostvarivanje dijaloga mladih i vlasti putem aktivne komunikacije i suradnje kroz zajednička djelovanja.

Oglas

Jedna od navedenih aktivnosti Vijeća mladih F BiH će se implementirati u Travniku, a radi se o aktivnosti pod nazivom „Razgovoruša“. Cilj ove aktivnosti je povezivanje i kreiranje dijaloga između mladih i vlasti, te kako bi ova aktivnost približila koncept predstavnika vlasti i njihovih pozicija za vidljivu promjenu i poboljšanje statusa mladih u zajednici. Premijer Srednjobosanske županije Tahir Lendo dao je punu podršku ovoj aktivnosti i smatra da je veoma važno uključiti mlade u procese promjena, europskih integracija i donošenje odluka koje su važne za poboljšanje statusa mladih u društvu.

Oglasi
LM