viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 10.10.23 @ 08:59

Županijsko tužiteljstvo ŽSB objavilo je na svojim internetskim stranicama kako je podiglo optužnicu protiv Hasana Ajkunića zbog osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz članka 383. stavak 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Predmetna optužnica potvrđena je od strane Općinskog suda u Bugojnu dana 21.09.2023. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pod tačkom 1. optužnice, optuženom se stavlja na teret da je tijekom siječnja 2012. godine u Bugojnu kao službena osoba u svojstvu načelnika općine Bugojno, ne obavivši svoje službene dužnosti postupio protivno Statutu općine Bugojno i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji B i H, koje odredbe su ga kao načelnika Općine obavezivale da namještenicima koji steknu zakonske uvjete za prestanak radnog odnosa po osnovu stjecanja prava na mirovinu, propustio da donese rješenje o prestanku radnog odnosa namješteniku K. H., koji je obavljao poslove višeg samostalnog referenta za oblast poduzetništva i statistike u općini Bugojno, a koji je stekao uvjete za mirovinu na dan 21.01.2012.godine s 40 godina radnog staža te dopustio da K. H. i dalje obavlja poslove sve do 12.04.2013. godine sa svim pravima iz radnog odnosa, svjestan da tako K. H. pribavlja korist u vidu radnog angažiranja na istim poslovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Po točkom 2. optužnice, optuženom se stavlja na teret da je tokom ožujka 2015. godine u Bugojnu kao službena osoba u svojstvu načelnika Općine Bugojno, ne obavivši svoje službene dužnosti postupio protivno Statutu općine Bugojno, i Zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH, a koji je preuzet zakonom o preuzimanju zakona u državnoj službi u Federaciji BiH koje odredbe su ga kao načelnika Općine obavezivale da državnim službenicima koji steknu zakonske uvjete za prestanak radnog odnosa po osnovu stjecanja prava na mirovinu, propustio da donese rješenje o prestanku radnog odnosa državnom službeniku L. Ž., koji je obavljao poslove višeg stručnog suradnika za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, mlade i nevladine organizacije u općini Bugojno, a koji je stekao uvjete za mirovinu na dan 31.03.2015.godine s 40 godina radnog staža te dopustio da L. Ž. i dalje obavlja poslove sve do 31.05.2016.godine sa svim pravima iz radnog odnosa, svjestan da tako L. Ž. pribavlja korist u vidu radnog angažiranja na istim poslovima.

Pod točkom 3. optužnice, optuženom se stavlja na teret da je tijekom siječnja 2016. godine u Bugojnu kao službena osoba u svojstvu načelnika Općine Bugojno, ne obavivši svoje službene dužnosti postupio protivno Statutu općine Bugojno i Zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH a koji je preuzet zakonom o preuzimanju zakona u državnoj službi u Federaciji BiH koje odredbe su ga kao načelnika Općine obavezivale da državnim službenicima koji steknu zakonske uvjete za prestanak radnog odnosa po osnovu stjecanja prava na mirovinu , propustio da donese rješenje o prestanku radnog odnosa državnom službeniku Z. N. koja je obavljala poslove stručnog savjetnika za lokalno-ekonomski razvoj u Općini Bugojno a koja je stekla uvjete za mirovinu na dan 31.03.2015.godine s 40 godina radnog staža te dopustio da Z. N. i dalje obavlja poslove sve do 08.01.2016.godine sa svim pravima iz radnog odnosa, svjestan da tako Z.N. pribavlja korist u vidu radnog angažiranja na istim poslovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pod točkom 4. optužnice, optuženom se stavlja na teret da je tijekom travnja 2017.godine u Bugojnu kao službena osoba u svojstvu načelnika Općine Bugojno, ne obavivši svoje službene dužnosti postupio protivno Statutu općine Bugojno i Zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH a koji je preuzet zakonom o preuzimanju zakona u državnoj službi u Federaciji BiH koje odredbe su ga kao načelnika Općine obavezivale da državnim službenicima koji steknu zakonske uvjete za prestanak radnog odnosa po osnovu stjecanja prava na mirovinu, propustio da donese rješenje o prestanku radnog odnosa državnom službeniku N. Z. koja je obavljala poslove višeg referenta za blagajničke poslove i obračun plaća u Općini Bugojno a koja je stekla uvjete za mirovinu na dan 01.04.2017.godine s 40 godina radnog staža te dopustio da N. Z. i dalje obavlja poslove sve do 12.02.2018.godine sa svim pravima iz radnog odnosa, svjestan da tako N. Z. pribavlja korist u vidu radnog angažiranja na istim poslovima.

Pod točkom 5. optužnice, istom se stavlja na teret da je tijekom travnja 2017.godine u Bugojnu kao službena osoba u svojstvu načelnika Općine Bugojno, ne obavivši svoje službene dužnosti postupio protivno Statutu općine Bugojno i Zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH a koji je preuzet zakonom o preuzimanju zakona u državnoj službi u Federaciji BiH koje odredbe su ga kao načelnika Općine obavezivale da državnim službenicima koji steknu zakonske uvjete za prestanak radnog odnosa po osnovu stjecanja prava na mirovinu, propustio da donese rješenje o prestanku radnog odnosa državnom službeniku K. A. koja je obavljala poslove pomoćnika načelnika u službi za stambeno –komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice u Općini Bugojno a koja je stekla uvjete za mirovinu na dan 05.05.2017.godine s 40 godina radnog staža te dopustio da K. A. i dalje obavlja poslove sve do 14.12.2018.godine sa svim pravima iz radnog odnosa, svjestan da tako K. A. pribavlja korist u vidu radnog angažiranja na istim poslovima,

Po točkom 6. optužnice, optuženom se stavlja na teret da je tokom lipnja 2017.godine u Bugojnu kao službena osoba u svojstvu načelnika Općine Bugojno, ne obavivši svoje službene dužnosti postupio protivno Statutu općine Bugojno i Zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH a koji je preuzet zakonom o preuzimanju zakona u državnoj službi u Federaciji BiH koje odredbe su ga kao načelnika Općine obavezivale da državnim službenicima koji steknu zakonske uvjete za prestanak radnog odnosa po osnovu stjecanja prava na mirovinu, propustio da donese rješenje o prestanku radnog odnosa državnom službeniku D. M. koja je obavljala poslove šef odsjeka za privredu u Općini Bugojno a koja je stekla uvjete za mirovinu na dan 23.06.2017.godine s 40 godina radnog staža te dopustio da D. M. i dalje obavlja poslove sve do 16.02.2018.godine sa svim pravima iz radnog odnosa, svjestan da tako D. M. pribavlja korist u vidu radnog angažiranja na istim poslovima.

Oglasi
LM