OGLAS
Vrijeme objave: 19.06.24 @ 14:13
OGLAS

S dolaskom ljetnih vrućina, ali i velikih oborina u drugim godišnjim dobima u Vitezu se redovito javljaju problemi u vezi dostupnosti pitke vode. Iako se vrše određeni zahvati na rekonstrukciji mreže i uvođenju vode s Kremenika u gradsku zonu, a poskupjela je značajno i cijena vode prema svemu sudeći i 2024. godina bit će prilično izazova iz perspektive Vitežana i JKP Vitkom Vitez.

OGLAS

Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu upravljanja i korištenja vodovoda u Vitezu, a zbog nepovoljnih hidroloških prilika i nedovoljne izdašnosti izvorišta voda, kao i konstantnog opadanja nivoa izvorišta sa kojih se vrši vodosnabdijevanje općine Vitez, a u cilju održivosti i stabilnosti vodovodnog sustava JKP ,,Vitkom” d.o.o. Vitez donio je odluku o mjerama redukcije vode.

Mjere redukcije korištenja pitke vode iz vodovodnog sustava kojim upravlja JKP Vitkom” d.o.o. Vitez uvode se za slučaj kada izdašnost vode sa izvorišta padne ispod 370 l/s. U slučaju uvođenja redukcije u korištenju pitke vode na temelju navedene Odluke broj: 01-3-05-4-2161/15 od 06.07.2015.g. (članak 22.a), zabranjuje se:
a. Zalijevanje zelenih površina, nogometnih igrališta, pranje automobila i drugih vozila.
b. Zalijevanje privatnih površina kao što su: dvorišta, okućnice i navodnjavanje poljoprivrednih površina.
c. Korištenje vode za punjenje i pranje bazena i sl. objekata koje služe za rekreaciju.

OGLAS

U periodu redukcije vode radnici JKP „Vitkom” d.o.o. Vitez u suradnji sa nadležnom općinskom Inspekcijom vršit će kontrolu bespravnog i nenamjenskog korištenja vode za piće.

OGLAS

Sukladno članku 23.a. Odluke za prekršaj iz članka 22.a kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM Pravna osoba kao i kaznom u iznosu od 50,00KM do 500,00 KM odgovorna osoba u Pravnoj osobi. Fizička osoba za učinjeni prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30,00 do 100,00 KM. Osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost obrt za učinjeni prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM.

OGLAS

Ukoliko prekršaj iz prethodnog stavka učini malodobna osoba, odgovoran je roditelj odnosno staratelj malodobnika.

– Ako se radi o kvaru i neispravnosti vodomjera ili je vodomjer vraćen unazad, a potrošač vode kvar nije prijavio, a koristi vodu nenamjenski, naknada za korištenje vode u navedenom periodu uvećava se za 500%.

Svi potrošači vode/korisnici usluga JKP Vitkom” d.o.o. Vitez su obvezni osigurati nesmetan pristup radnicima JKP „Vitkom” do mjernog mjesta (Šahta, vodomjera…).

O vremenskom periodu trajanja redukcije potrošači vode će biti blagovremeno obaviješteni, a ista će se obavljati u kasnim večernjim satima. JKP Vitkom d.o.o. Vitez čini sve kako bi sustav vodosnabdijevanja ostao stabilan, a pitka voda dostupna svakom našem korisniku usluge 24 sata, priopćeno je.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM