viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 03.10.23 @ 14:41
OGLAS

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije premijer Vlade ŽSB Tahir Lendo sazvao je 16. sjednicu Vlade, za četvrtak, 5. 10. 2023. godine, u 9:00 sati.

DNEVNI RED

OGLAS

1. Zapisnik sa 15. sjednice Vlade Srednjobosanske županije- tajnik Vlade
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva gospodarstva– Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog strategije socijalno-neprofitnog stanovanja u Srednjobosanskoj županiji za period 2023. – 2030. godina – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanske županije za period 2024. – 2026. godina – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2023. godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku cjepiva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Centru za socijalni rad Vitez – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju i izgradnju odvodnih kanala i propusta na putu Busovača – Pridolci – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja – iznos 100.650,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja – iznos 60.900,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja – iznos 505.150,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o prodaji terenskog motornog vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o prodaji stalnih sredstava (motornih vozila) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o isknjižavanju sredstava (pištolja) – Ministarstvo unutarnjih poslova
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih djelatnika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje fasadnih radova u zgradi SŠ „Novi Travnik, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (SŠ „Busovača“ Busovača i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (MSŠ „Travnik“ Travnik) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju radijatora za potrebe Županijskog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku skenera za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Suglasnost za nabavku motornog vozila za potrebe Kabineta premijera Županije– Kabinet premijera Županije
23. Suglasnost za nabavku laptopa za potrebe OŠ „Jajce“, Kruščica – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u OŠ „Karaula“, Karaula – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku i ugradnju vrata u prostorijama Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Služba za zajedničke poslove
26. Suglasnost na odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – Služba za zajedničke poslove
27. Suglasnost za prodaju starog papira – Ministarstvo unutarnjih poslova
28. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta „Pomoćnik ministra za vodoprivredu“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
29. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova pomoćnika ministra za vodoprivredu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
30. Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Suglasnost za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Ministarstvu pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove za period 1.1 – 30. 6. 2023. godine – Ministarstvo financija
33. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu listopad 2023. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM