viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 07.05.24 @ 12:27
OGLAS

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije Službene novine ŽSB, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade premijer Tahir Lendo sazvao je
43. sjednicu Vlade Srednjobosanske županije za četvrtak, 9. 5. 2024. godine, u 9:00 sati.

Na rasporedu je sljedeći dnevni red:

OGLAS

1. Zapisnik sa 42. sjednice Vlade Srednjobosanske županije – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Srednjobosanske županije – Ministarstvo unutarnjih poslova
3. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (suglasnost) – Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanske županije (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
5. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za koncesiju u predmetima iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva– Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za reviziju projekta PS Busovača – Ministarstvo unutarnjih poslova
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2024. godinu (OŠ „Musa Ćazim Ćatić“) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2024. godinu (OŠ „Vitez“) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići (za II. kvartal 2024. godine) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Županijskog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i prave
a) za nabavku uredskih stolica
b) za nabavku usisavača
c) za nabavku fotoaparata
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i prave
a) za nabavku stolova i ormarića
b) za nabavku klupskog stola
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2023./2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava drugim razinama vlasti i fondovima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava osnovnim glazbenim školama za mjesec travanj 2024. godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava općinama za projekte iz oblasti civilne zaštite – Županijska uprava za civilnu zaštitu
a) Općini Jajce za saniranje štete od požara
b) Općini Donji Vakuf za saniranje štete od požara
c) Općini Vitez za saniranje štete od požara
d) Općini Vitez za saniranje štete od olujnog nevremena
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za organiziranje IV. Kongresa arhivskih radnika Bosne i Hercegovine – Županijski arhiv
17. Prijedlog odluke o davanu suglasnosti za nabavku usluga fiksne telefonije – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Prijedlog odluke o davanu suglasnosti za nabavku rešetki gazišta ispred zgrade Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Suglasnost za nabavku računara za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Suglasnost za plaćanje računa za prevodilačke usluge – Ministarstvo unutarnjih poslova
22. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u (2x) – Ministarstvo unutarnjih poslova
23. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Županijskoj upravi za civilnu zaštitu – Županijska uprava za civilnu zaštitu
24. Suglasnost na Sporazum o načinu izmirivanja obveza između Vlade Županije i Rudnika mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila – Ministarstvo gospodarstva
25. Informacija o unutarnjem uređenju zgrade MUP-a – Služba za zajedničke poslove
26. Inicijativa za dodavanjem novog kraka brze ceste Lašva – Nević Polje – Ministarstvo gospodarstva
27. Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i proračunske korisnike Srednjobosansk županije za period 1. 1. do 31. 3. 2024. godine – Ministarstvo financija
28. Konsolidirani periodični izvještaj za općine Srednjobosanske županije za period 1. 1. do 31. 3. 2024. godine – Ministarstvo financija
29. Izvještaj o koncesijama iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva– Ministarstvo gospodarstva
30. Izvještaj o radu i financijski izvještaj Turističke zajednice Srednjobosanske županije za 2023. godinu – Turistička zajednica ŽSB
31. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za prvi kvartal 2024. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
32. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu svibanj 2024. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
33. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu svibanj 2024. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM