viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 27.03.24 @ 11:30

39. sjednica Vlade Srednjobosanske županije sazvana je za četvrtak, 28. 3. 2024. godine, u 9 sati. Pred ministrima je opsežan dnevni red.

DNEVNI RED:
1. Zapisnik sa 38. sjednice Vlade Srednjobosanske županije – tajnik Vlade
2. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za razdoblje 2024. – 2026. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Smjernice za trogodišnje planiranje rada Srednjobosanske županije za razdoblje 2024.- 2027. godine – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
5. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu Polje – Sladići, općina Kiseljak – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje sudskih odluka – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2024. godinu – Ministarstvo financija
a) MSEUŠ „Travnik“ Travnik
b) MSŠ „Travnik“ Travnik
c) MSŠ „Gimnazija Bugojno“ Bugojno
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Žuoanijskog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku školskog namještaja za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Kaonik“ Kaonik
b) OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac
c) MSŠ „Travnik“ Travnik
d) OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica
e) OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik
f) MSŠ „Busovača“ Busovača
g) OŠ „Berta Kučera“ Jajce
h) OŠ „Vitez“ Vitez
i) OŠ „Mehurići“ Mehurići
j) MSŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik
k) „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf
l) SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za osnovne glazbene škole (za ožujak 2024. godine) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih djelatnika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta (2 x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o utvrđivanju nove relacije za prijevoz učenika OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“, Donji Vakuf – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o isplati štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za plaćanje računa – Županijska uprava za branitelje 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku najma skenera za potrebe Županijslog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku tonera i konduktora za potrebe Županijskog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za izgradnju CIPS lokacije Kiseljak
b) za sanaciju zgrade Policijske stanice Jajce
c) za usluge prijevoza motornih vozila i stvari
22. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva financija – Ministarstvo finansija
a) za centralno grijanje
b) za električnu energiju
23. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Suglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Suglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika u Stručnoj službi Sabora Županije – Stručna služba Sabora
26. Informacija Odjela za unutarnju reviziju – Ministarstvo financija
27. Izvješće načelnika Općine Vitez o utrošku sredstava doniranih za oblast civilne zaštite – Županijska uprava za civilnu zaštitu

OGLAS
Oglasi
LM