viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 20.04.23 @ 11:59
OGLAS

Nakon što je cijela teritorija općine Vitez pokrivena eko-otocima, gdje korisnici usluga JKP Vitkom d.o.o. Vitez mogu razvrstava otpad od danas je u Vitezu javnosti dostupan i tzv. „crveni kontejner“, predviđen za odlaganje električne i elektronske otpadne opreme.

Rezultat je to suradnje Općine Vitez i Društva za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom Kim Tec Eko d.o.o, a kontejner je postavljen iza zgrade Općine Vitez te se nalazi pod stalnim video nadzorom.

OGLAS

Inače, Kim Tec Eko je jedan od dva ovlaštena operatera za zbrinjavanje ove vrste otpada u FBiH, koji preko svoje mreže sakuplja električnu i elektronsku otpadnu opremu. Vrijedi kazati kako se ostvarena dobit ovoga poduzeća ne može dijelit između četiri firme koje su osnivači, nego se mora iskoristiti za prikupljanje i recikliranje otpada. Do sada je u FBiH Kim Tec Eko postavio petnaest ovakvih kontejnera, a zahvaljujući suradnji s Općinom Vitez od danas stanovnici Viteza imaju mogućnost ovu vrstu otpada odlagati na prikladan način.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM