viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 24.08.23 @ 11:59
OGLAS

Sve veća potreba za sigurnim kućama pokazatelj je sve veće nesigurnosti društva u kojem živimo jer žena kao i bilo koje druga osoba, a posebno djeca, trebaju se osjećati sigurnim ponajprije u svoja četiri zida. Ipak, pitanje otvaranja sigurnih kuća posebno je aktualizirana nakon nedavnog brutalnog ubojstva Nizame Hećimović u Gradačcu te još niza drugih slučajeva nasilnog ponašanja u kojima su žrtve žene.

OGLAS


Žene žrtve nasilja s područja općina Županije Središnja Bosna najbližu sigurnu kuću imaju u Zenici. Njezina vrata uvijek su otvorena za sve žrtve nasilja koje prema procjeni stručnjaka, uglavnom iz Centara ili Službi za socijalni rad, trebaju ovakav vid privremene zaštite, potvrdila nam je Sabiha Husić, direktorica Udruženja Medica” iz Zenice.

“Žrtvama nasilja naša organizacija pomaže već 30 godina. Dio te pomoći je i sigurna kuća u kojoj imamo 30 kreveta. Jedan je to od načina pomoći i zbrinjavanja žrtava nasilja. Otvorena je za žrtve s područja Zeničko-dobojske ali i Srednjobobosanske županije s kojima imamo potpisan Protokol o suradnji. Vrata naše sigurne kuće otvorena su i žrtvama nasilja iz drugih dijelova u Federaciji BiH jer nama je zaštita žrtve najvažnija, važnija i od činjenice da se zakoni koji tretiraju oblast zaštite žrtava u obitelji ne provode, pa ni u dijelu njegova financiranja u kojemu je F BiH obvezna financirati rad sigurnih kuća u iznosu od 70 posto, a županije preostalih 30 posto”, kaže direktorica zeničkog Udruženja Medica koja nam iznosi i novčani pokazatelj po kojem jedan dan u sigurnoj kući stoji tek 15 KM.
O otvaranju sigurne kuće kao privremenog oblika pomoći i zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji i na području ŽSB se razmišlja, ali rješenja zasad nema. “Na području ŽSB nemamo sigurnu kuću, u Jajcu i Vitezu postoje stanovi u koji se sklanjaju žrtve nasilja i takav oblik zbrinjavanja smo tražili u Kiseljaku. Nadamo se da ćemo ga uskoro i dobiti”, kaže Ivan Ilijašević, djelatnik Službe za socijalni rad u Kiseljaku.

OGLAS

Po njegovu kao i mišljenju direktorice Udruženja Medica, uz sigurne kuće kao privremeno rješenje za žrtvu nasilja, izuzetno je važno raditi na prevenciji i edukaciji svih koji su uključeni u sustav zaštite žrtava nasilja.

OGLAS

Od policije do pravosuđa, svi koji su dio sustava trebaju znati kako najbrže i najbolje reagirati kako bi se zaštitila žrtva i spasio njezin život. Isto tako od izuzetne je važnosti raditi na prevenciji uz psiho-socijalnu pomoć kako žrtvi tako i onima koji su skloni nasilničkom ponašanju.

OGLAS

AP/artinfo

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM