viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 08.02.24 @ 12:45
OGLAS

Danas je održana 25. redovita sjednica Općinskog vijeća Vitez, a na ovoj sjednici razmatrane su nominirane točke dnevnog reda, među kojima su izuzetno značajne one u svezi s Proračunom Općine Vitez za 2024. godinu.

OGLAS

Nakon što je ranije usvojen Nacrt proračuna, provedena javna rasprava danas je usvojena i konačna verzija Proračuna u ukupnom iznosu 15.042.600,00 što predstavlja povećanje u odnosu na prošlogodišnji za oko 785.000 KM. Ovo je ujedno i do sada najveći općinski proračun, priopćeno je danas iz Općine Vitez.

Kada su u pitanju prihodi najveći rast planiran je od poreza na imovinu, a tijekom proračunske godine očekuje se primitak sredstava za tekuće i kapitalne transfere.

OGLAS

Govoreći o rashodovnoj strani Proračuna svakako treba naglasiti kako je planirano veće izdvajanje za subvencije poduzetništva kroz dodjeljivanje poticaja za razvitak gospodarstva i poljoprivrede. Planiran je rast davanja za čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina.

OGLAS

Općina Vitez kroz ovogodišnji Proračun planira i dalje podržavati projekte energetske učinkovitosti, regulacije korita rijeka, sanaciju klizišta te projekte svih mjesnih zajednica. Značajan iznos, ukupno 300.000 KM namijenjeno je za održavanje lokalnih putova, a 110.000 KM predviđeno je za održavanje javne rasvjete. Tu su sredstva za uređenje Gradskog parka (30.000) i uređenje autobusnih stajališta (20.000). U kontekstu financiranja sportskih klubova u 2024. godini planiran je rast transfera za 20%, a sportske i kulture udruge moći će aplicirati i na javne pozive za projekte koje Općina Vitez provodi kroz LOD metodologiju.

OGLAS

Da će Općina Vitez i ove godine prednjačiti kada je u pitanju stipendiranje studenata govori stavka od 200.000 KM za stipendije te povećanje stavke za nagrađivanje učenika generacije i uspješnih sportaša na 10.000 KM. Sa 30.000 KM na 50.000 KM povećano je davanje socijalno ugroženim osobama, osobama s poteškoćama u razvoju i osobama u duševnoj nevolji. Ovdje je značajno naglasiti kako će se od ove godine po prvi puta izravno financirati SOS Dječje selo Gračanica (5.000), Centar Duga Novi Travnik (5.000) i dvije udruge građana, Betanija i Most (po 4.000 KM). Među ostalim socijalnim mjerama tu je transfer za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba (30.000,00), kao i novčane pomoći socijalno ugroženim za komunalne usluge (25.000,00).

Rast će i tekući transferi neprofitnim organizacijama među kojima se posebno ističu transferi za DVD Vitez i DVD Stari Vitez za koje je planirano po 140.000 KM te povećanje izdvajanja za Dječji vrtić na 173.000 KM.

Proračunom je predviđena i kupovima specijalnog vozila za JKP Vitkom i to zajedničkim sredstvima Općine i Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 155.000 KM. Podržat će se i razvojni te drugi projekti ostalih javnih ustanova i poduzeća, kao što je adaptacija novih prostorija za smještaj JU Centar za socijalni rad.

I na koncu, ono najvidljivije, kapitalni izdaci planirani u iznosu od 4.085.000,00 KM među kojima dominira nastavak rekonstrukcije kanalizacijske mreže (800.000), projekti iz domena vodoopskrbe (600.000), a najveći iznos je predviđen za rekonstrukciju putova u općini Vitez (1.400.000,00).

Uz općinski proračun na današnjoj sjednici usvojen je Program rada Općinskog vijeća za 2024. godinu te Program rada Općinskog načelnika i Službi za upravu za 2024. godinu.

Općinske vijećnice i vijećnici danas su prihvatili Odluku o planu kapitalnih investicija Općine Vitez za razdoblje 2024.- 2028. kojom su planirane velike investicije u iznosu od 31,5 milijuna KM, a trebale bi se realizirati sukladno proračunskim i drugim mogućnostima u ovom petogodišnjem razdoblju.

U nastavku sjednice imenovan je predsjednik MZ „Šantići- Sivrino Selo“ Stjepan Grebenar, primljena je k znanju Informacija o radu JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez za 2022. godinu te je JKP „Vitkom“ Vitez dodijeljen posao rekonstrukcije primarne vodovodne mreže i nabavke opreme.

Usvojene su i odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnih vijeća javnih ustanova i preporuka o izmjeni visine naknade za rad članova nadzornih odbora javnih poduzeća.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM