viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 03.04.24 @ 13:35

Danas je održana 26. redovita sjednica Općinskog vijeća Vitez, koja je na dnevnome redu imala 21 točku, a među njima su bile i one u vezi poticaja za poljoprivredu i gospodarstvo,.

U Proračunu općine Vitez za 2024. godinu osigurana su sredstva za potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na općini Vitez u iznosu 110.000,00 KM. Na temelju detaljne analize i potreba danas je usvojen program utroška poticajnih sredstava na način:
LOT 1. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica- 20.000,00 KM
LOT 2. Poticaj za muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka- 32.000,00 KM
LOT 3. Poticaj za junad u tovu- 22.000,00 KM
LOT 4. Poticaj za pčelarstvo- 9.000,00 KM
LOT 5. Potpora za jesenju sjetvu žitarica, krušne žitarice (pšenica i raž)-6.000,00 KM 
LOT 6. Refundiranje sredstava iz Memoranduma o razumijevanju- 6.840,00 KM
LOT 7. Interventna sredstva- 14.160,00 KM       

Oglas

Program utroška sredstava iz Proračuna  Općine Vitez za poticaj gospodarstvu za 2024. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Proračunu Općine Vitez za 2024. godinu sa pozicija „Poticaj gospodarstvu” u iznosu 110.000,00 KM. Sukladno Odluci Općinskog vijeća rasporedit će se na sljedeće stavke:
LOT 1. Poticaj osnivanju novih biznisa- 33.000,00 KM
LOT 2. Sufinanciranje troškova zapošljavanja novih radnika- 29.000,00 KM
LOT 3. Sufinanciranje nabave sredstva koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti- 33.000,00 KM
LOT 4. Interventna sredstva- 15.000,00 KM         

Oglasi
LM