viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 12.04.23 @ 14:03
OGLAS

U srijedu, 12.4.2023. godine održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Vitez na kojoj su vijećnice i vijećnici razmatrali petnaest točaka dnevnoga reda.

OGLAS

Nakon prihvaćanja predloženog dnevnoga reda i zapisnika s prethodne sjednice postavljana su vijećnička pitanja te analizirali dobiveni odgovori. Kao prva točka prihvaćeno je Izvješće o izvršenju proračuna za 2022. godinu i prešlo se na točku vezanu za rebalans proračuna općine Vitez za 2023. godinu. Kako je kazano na sjednici, zbog ostvarenih neplaniranih prihoda pristupilo se ovom rebalansu.

Proračun rebalansom uvećan za gotovo 1,3 milijuna KM

OGLAS

Prihodi i primici proračuna po rebalansu planirani su u iznosu od 12.171.600 KM što je za 1.293.600 KM više nego što je to bilo prvobitno planirano.

OGLAS

Najveći dio uvećanog dijela proračuna bit će iskorišten za kapitalne izdatke. Planirano je novih 230.000 KM za vodoopskrbu, 190.000 KM za rekonstrukciju putova, a čak 275.000 KM za rekonstrukciju kanalizacijske mreže čim se, prema planu za 2023. godinu za kanalizacijsku mrežu planira 700.000 KM.

OGLAS

Iznos za rekonstrukciju Gradskog trga uvećan je sa 150.000 KM na 170.000 KM, dok se za rekonstrukciju javne rasvjete sada planira 100.000 KM umjesto ranije planiranog izdvajanja od 70.000 KM. Kada je u pitanju infrastruktura Poslovnog centra 96 iznos za ulaganja nakon rebalansa je uvećan za 36.000 KM i sada iznosi 256.000 KM. Uvećan je i iznos za rekonstrukciju OŠ Kruščica za dodatnih 20.000 KM te za stipendiranje studenata s 150.000 KM na 170.000 KM.

Više sredstava za subvencije

Izdaci za tekuće transfere pojedincima povećani su za 19.000 KM, a za tekuće transfere neprofitnim organizacijama za 32.000 KM. Kada su u pitanju izdaci za subvencije javnim poduzećima valja reći kako su povećani za 20.000 KM, identično kao i izdaci za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima.

Usvojeno Izvješće o radu Općinskoga načelnika i Službi za upravu

Na sjednici je primljena k znanju i Informacija o radu Općinskog vijeća za 2022. godinu, dok je usvojeno Izvješće o radu Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2022. godinu. Također, usvojen je Program rada JU Radio Vitez za 2023. godinu, Program rada JU “Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez za 2023. godinu, Izvješće o radu vatrogasnih društava  za 2022. godinu u općini Vitez i Izvješće o radu Općinskoga pravobraniteljstva za općine Vitez i Busovaču za 2022. godinu.

Općinsko vijeće dodijelilo je Javnom komunalnom poduzeću Vitkom d.o.o. Vitez poslove izvođenja radova na rekonstrukciji primarne vodovodne mreže od ugostiteljskog objekta Magnet do Besta. Vrijednost poslova prema predmjeru i predračunu radova koje je dostavio Vitkom iznosi 22.962,99 KM sa uračunatim PDV-om. Realizacijom navedenih poslova stvoriti će se pretpostavka da se za vrijeme loše hidrološke situacije, kada je reducirana isporuka vode sa izvorišta Ilidža, urbanom dijelu grada voda isporučuje sa izvorišta Kremenik.

Svečana sjednica OV u petak, 28.4.

U smislu priprema za svečanu sjednicu Općinskog vijeća u povodu Dana općine Vitez razmatran je i usvojen prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2023., a imena dobitnika priznanja bit će javno objavljena na svečanoj sjednici koja je najavljena za 28.4., na sam Dan općine Vitez.

Na koncu sjednice k znanju je primljena informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Vitez za 2022. godinu, a usvojen je Prijedlog Programa razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na općini Vitez za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM