OGLAS
Vrijeme objave: 09.03.24 @ 15:45
OGLAS

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u petak potporu su dobili projekti koji unapređuju položaj i kvalitetu života Hrvata izvan Republike Hrvatske.

OGLAS

Republika Hrvatska kontinuirano pruža potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, štiteći njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda. Ulažući u projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini, od obrazovanja, znanosti, zdravstva, kulture, poljoprivrede te drugih područja, stvaraju se uvjeti za održivi ostanak te se unapređuje kvaliteta života Hrvata, a ujedno se potvrđuje i snažna potpora i odgovorna politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sredstava za ovu namjenu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i to za provedbu Javnog natječaja namijenjenog potpori programima i projektima Hrvata u BiH (u iznosu od 6.500.000,00 eura), priopćio je Središnji državni ured za Hrvate izvan RH.

Vlada Republike Hrvatske je 2022. godine donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija se potpora nastavila i u 2023. godini, pa je Vlada donijela Odluku o nastavku potpore, te će tako u 2024. godini to biti projekti u Bosni i Hercegovini:

OGLAS
  • “Potpora radu Sveučilišta u Mostaru”, kao jedinoj visokoškolskoj javnoj instituciji u Bosni i Hercegovini na kojoj je službeni jezik hrvatski i koje djeluje već 47 godina, osigurana su sredstva od ukupno 550.000,00 eura; “Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru”, jednoj od najznačajnijih hrvatskih kulturnih institucija u BiH, u 2024. godini izdvojit će se 265.000,00 eura;
  • “Obnova Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku” koji je osnovan prije 140 godina. To je ustanova koja nastavu izvodi na hrvatskom jeziku a u čijem sastavu djeluje osnovna škola i gimnazija. Za tri faze obnove izdvojit će se 1.050.000,00 eura, a za drugu u 2024. godini, 350.000,00 eura. (Projekt obnove u cjelokupnoj vrijednosti od 12.013.145,19 BAM (cca. 6.142.228.21 EUR) a realizacija je planirana u tri faze. Fondacija Renovabis iz Njemačke spremna je sudjelovati s 4.100.000,00 EUR, a Vlada Mađarske s 150.000,00 EUR).
  • Za projekt “Temelj za ostanak Hrvata u Fojnici i Bosni i Hercegovini – izgradnja osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom dvoranom u Fojnici”, Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić”, Gojevići – Fojnica u 2024. godini izdvojit će se 500.000,00 eura.
  • Nadalje, za projekt “Dogradnja i opremanje Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić- dvije lamele Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila, Travnik u 2024. godini izdvojit će se 500.000,00 eura.
  • Dodatno, za projekt “Obnova Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg” Grad Široki Brijeg u 2024. godini izdvojit će se 500.000,00 eura.

Sredstva za sve ove projekte osigurana su u Državnom proračunu za 2024. godinu i na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u ukupnom iznosu od 3.576.000,00 eura.) te će se pojedinačnim ugovorima o financijskoj potpori utvrditi visina dodijeljenih sredstava, kao i međusobna prava i obveze ugovornih strana.

OGLAS

Svi projekti unapređuju položaj i kvalitetu života Hrvata izvan Republike Hrvatske, doprinose očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskoga jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te utječu na jačanje povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske s Hrvatskom, stoji u priopćenju.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM