viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 19.04.24 @ 13:24
OGLAS

Predsjednik Općinskog vijeća Hidajet Sivro (SDA) zakazao je sjednicu koja će biti održana dana 24.4.2024.godine (srijeda) u dvorani Općinskoga vijeća Vitez sa početkom u 10:00 sati.

Prije usvajanja dnevnog reda predloženo je:
a) usvajanje zapisnika o radu 26.sjednice Općinskoga vijeća održane 3.4.2024.godine;
b) odgovori na vijećnička pitanja;
c) vijećnička pitanja.
Predloženi dnevni red je sljedeći:

OGLAS
 1. Izvješće o radu Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2023.godinu;
 2. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Vitez za općine Vitez i Busovaču za 2023.godinu;
 3. Informacija o radu Općinskoga  vijeća za 2023.godinu;
 4. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o dodacima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće;
 5. Program rada vatrogasnih društava za 2024.godinu na općini Vitez;
 6. Program rada OO Crvenog križa Vitez za 2024.godinu;
 7. Program rada JU ”Internacionalna ljekarna Vitez” za 2024.godinu;
 8. Program rada JU Gradska knjižnica “Vitez” za 2024.godinu;
 9. Program rada JU Radio Vitez sa p.o. za 2024.godinu;
 10. Plan rada JSP “Vitez-stan” d.o.o Vitez i Plan rada Prinudnog upravitelja za 2024.godinu;
 11. Program rada JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez za 2024. godinu sa financijskim planom i planom investicija;
 12. Izvješće o radu za 2023.godinu i financijski plan poslovanja  JU “Dječji vrtić” Vitez za 2024.godinu.
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM