viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 26.04.24 @ 19:40
OGLAS

Početkom travnja, a nekako ispod očiju javnosti, donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave za izradu glavnog projekta izgradnje brze ceste Lašva-Nević Polje, dionica kroz poslovnu zonu Vitez.

“Na osnovu članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14 i 59/22) i Pravilnika o javnim nabavama JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Uprava donosi ODLUKU o poništavanju postupka javne nabave u skladu sa člankom 18. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH”, br. 39/14 i 59/22).

OGLAS

JP Ceste FBiH (Ugovorni organ) je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave usluga, izrade glavnog projekta izgradnje brze ceste Lašva-Nević Polje, dionica prolaz kroz Poslovnu zonu Vitez, koji je objavljen na portalu e-nabava dana 21.03.2023. i ispravka 25.04.2023.godine. Do utvrđenog roka za predmetnu javnu nabavu zaprimljeno je 7 (sedam) ponuda.

OGLAS

Prije donošenja Odluke o izboru ponuđača došlo je do promijenjenih okolnosti, uslijed Odluke Vlade FBiH od 13.03.2024. godine. Na bazi navedene Odluke došlo je do promjene investitora projekta, čime je dalje vođenje postupka nabave postale bespredmetno. Cijeneći navedeno činjenično stanje, konstatirano je da postoje uvjeti za poništavanje postupka nabave iz članka 69. stavak (3) ZJN-a, jer su uvjeti proistekli iz Odluke Vlade, u ulozi osnivača JP CESTE FBiH kao ugovornog organa, dakle radi se o uvjetima van kontrole ugovornog organa”, stoji u Odluci.

OGLAS

Kako doznaje portal Viteški.ba daljnji tijek aktivnosti i sve potrebne procedure ponovne objave postupka javne nabave za izradu glavnog projekta, vodit će JP Autoceste Federacije BiH.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM