viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 08.12.23 @ 15:27
OGLAS

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine je objasnilo što će značiti uvođenje dvije nove kategorije kupaca struje, a to su ugroženi kupci i zaštićeni kupci.

Napomenuli su da se ove kategorije kupaca uvode novim Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti. Sticanjem statusa ugroženog kupca, socijalno ugrožene kategorije moći će ostvariti pravo na subvenciju dijela računa za električnu energiju. S druge strane, zaštićeni kupci predstavljaju kategoriju kupaca koji ne mogu biti isključeni sa mreže ukoliko bi im to ugrozilo zdravlje. Na ovaj način, kako su priopćili iz Ministarstva, najosjetljivije kategorije građana će dobiti novi mehanizam zaštite svojih prava.

OGLAS

Kako su naveli, FBiH do sada nije imala jedinstven i sveobuhvatan sustav strateškog planiranja u sektoru energetike. Izrada strateških dokumenata i planiranje razvoja do sada su bili propisani u više različitih zakona, čime se nije osiguravalo cjelovito sagledavanje ukupne energetske politike. “Visok nivo kompleksnosti sustava strateškog planiranja u sektoru energetike uzrokovao je probleme sa realizacijom u praksi, kako u pogledu same izrade velikog broja dokumenata, tako i u pogledu osiguranja provedbe i praćenja njihove realizacije. Novim Zakonom se uvodi novi sustav strateškog planiranja i njegove provedbe u praksi čime se osiguravaju bolje mogućnosti za sagledavanje razvoja i provedbu ciljeva sektora na koherentan i cjelovit način”, dodaju. Zakonom se donose, kako su konstatirali, značajna unaprjeđenja zakonskog okvira kojim se uređuje rad Regulatorne komisije za energiju u FBiH. Regulatorna komisija je jedna od ključnih institucija u energetskom sektoru čiji je zadatak da štiti kupce, ali i energetske subjekte te doprinosi stabilnim uslovima poslovanja.
Jedan od glavnih ciljeva regulacije djelatnosti jeste da se otvaranjem energetskog tržišta i jačanjem konkurencije zaštite kupci, utvrđivanjem potrebne kvalitete usluga, uz prihvatljive troškove te da se osiguraju uslovi za privlačenje kapitala u energetski sektor. Novim zakonom se, kako su saopćili iz resornog ministarstva, značajno unapređuje pravni okvir za rad i funkcioniranje regulatorne komisije, a čime će se u konačnici poboljšati zaštita građana. Izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija i eksperata koji su djelovali uz tehničku podršku projekta Vlade Sjedinjenih Američkih Država USAID Asistencija energetskom sektoru BiH (USAID EPA).

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM