viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 21.11.23 @ 08:10

Kompanija Vjetroelektrane Čardakov d.o.o. Travnik kao investitor, donijela je odluku o izgradnji vjetroparka na Vlašiću, područje općine Travnik, informira BiznisInfo.ba.

Ukupna očekivana snaga vjetroelektrane je 50 MW (10 x 5 MW), odnosno planirana je izgradnja stupova 10 vjetroelektrana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlasnici kompanije Vjetroelektrane Čardakov d.o.o. su Selmo Cikotić (bivši ministar sigurnosti BiH), firma “Bičakčić” d.o.o. Sarajevo (iza koje stoji Edhem Bičakčić), firma EIB Internationale Banjaluka, te kompanija Interenergo, energetski inženiring d.o.o. Ljubljana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ranije je koncesiju na ovaj projekt imala firma TLG, ali je ona prenesena na firmu Čardakov.

 class=

Na predmetnoj lokaciji nema objekata koji bi mogli utjecati na poziciju vjetroparka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Građevinsko zemljište na kojem su planirani vjetroagregati je ugovorom o koncesiji od strane Vlade Srednjobosanske županije 7. ožujka 2022. godine, dodjeljeno firmi Vjetroelektrane Čardakov d.o.o. Travnik na korištenje u svrhu izgradnje, korištenja, građenja i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju.

Otkup zemljišta će biti urađen u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH kojim se utvrđuju uvjeti i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa, naknada i visina naknade, rješavanje žalbi, rješavanje sporova i druga pitanja koja se odnose na postupak eksproprijacije.

Koncesijsko područje za predmetne vjetroelektrane (vjetroparkove) i predviđa putnu i energetsku infrastrukturu, nalazi se na planini Vlašić.

Direktni cilj projekta Vjetroelektrane Vlašić je proizvodnja električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sustava.

Opći cilj projekta je unaprijediti i povećati obnovljive izvore energije u energetskom miksu Bosne i Hercegovine.

Posebna pažnja se posvećuje solarnoj i energiji vjetra, a posebno energiji vjetra na velikim nadmorskim visinama.

Strateški cilj je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije ulaganjem u projekte vjetroelektrana. Samim tim i vjetropark Vlašić će doprinijeti postizanju strateškog cilja i zbog toga će biti provedena kampanja mjerenja vjetra na lokaciji Vlašić s ciljem izgradnje vjetroelektrana i puštanja u rad.

Oglasi
LM