viteski_logo_white
Osmrtnice
Vrijeme objave: 05.07.23 @ 07:47

Vijeće ministara BiH na čelu sa predsjedateljicom Borjanom Krištom danas će od 12:30 sati održati 17. sjednicu na kojoj je planirana diskusija o 39 točaka dnevnog reda.

Od planiranih 39 točaka koje će se naći na dnevnom redu, državni ministri danas će razmatrati prijedlog odluke o formiranju Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.

Osim toga, na stolu će se naći i prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH, kao i prijedlog pravilnika o financiranju istraživanja, razvoja i unapređenja sustava javnih nabavki u BiH.

Vijeće ministara danas će zaprimiti i informaciju o isteku mandata od tri mjeseca Alenu Huskoviću, v.d. zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH.

Pred ministrima će se naći i završno izvješće o provođenju Gender akcijskog plana BiH za period od 2018. do 2022. godine.

Na dnevnom redu su još i izvješće o pregovorima za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj suradnji između BiH i Republike Koreje, izvješće rada RAK-a za prethodnu godinu.

Oglasi