OGLAS
Vrijeme objave: 13.04.23 @ 14:58
OGLAS

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Mostaru, kojom po ovlaštenju premijera predsjedava zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 10.998.000 KM.

OGLAS

Ovim programom planirano je ukupno 13 transfera drugim razinama vlasti i fondovima, te neprofitnim organizacijama, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

U okviru transfera za financiranje studentskog standarda planiran je iznos od 990.000 KM za provođenje dva programa. Riječ je o osnovnom studentskom standardu, odnosno subvencioniranju smještaja i ishrane studenata čija svrha je realizacija Protokola o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji koji dolaze iz manje razvijenih županija (Posavska, Bosansko-podrinjska, Herceg – bosanska) i Republike Srpske.

OGLAS

Drugi program u okviru ovog transfera odnosi se na prošireni studentski standard. Ovim programom je, između ostalog, planirana podrška najboljim studentima, podsticaj školovanju Roma, kao i podrška studentima s invaliditetom. Radi se o bh. državljanima koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.

OGLAS

Za provođenje deset programa u okviru transfera za financiranje obrazovanja planiran je iznos od 1.200.000 KM. Ovi programi obuhvaćaju, između ostalog, podršku radu ustanova socijalne zaštite FBiH za provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti (200.000 KM), podršku projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (220.000 KM), te podršku bibliotekama osnovnih i srednjih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija (200.000 KM), kao i podršku programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i javnih srednjih škola (240.000 KM).

OGLAS

Transfer za implementaciju bolonjskog procesa planiran je u iznosu od 300.000 KM, transfer za oblast znanosti od značaja za Federaciju BiH u iznosu od 1.500.000 KM, transfer za razvoj institucija znanosti i poticaj NIR od značaja za FBiH u iznosu od 2.408.000 KM, a transfer za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH iznos od 1.100.000

U okviru danas donesenog programa planirana su i tri transfera za institucije znanosti i kulture od značaja za Federaciju BiH u iznosu od po 300.000 KM, namijenjenih za Hrvatsku akademiju za znanost i umjetnost BiH, Akademiju nauka i umjetnosti BiH, te Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti BiH.

Također, programom je planiran i iznos od 100.000 KM za subvenciju izdavanja akademskih znanstvenih časopisa iz područja humanističkih i društvenih znanosti.

Programom su planirana i tri transfera namijenjena za obrazovne objekte. Riječ je o dogradnji objekta JU Dječije obdanište Velika Kladuša (200.000 KM), izgradnji fiskulturne školske sale JU OŠ „Mirsad Salkić“ u Čavi u Općini Bužim (300.000 KM), te dovršetku izgradnje školske zgrade u Novom Travniku (2.000.000 KM).

Danas donesenom odlukom propisan je i način, te rokovi izvještavanja krajnjih korisnika sredstava ovih tekućih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM