viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 26.05.23 @ 13:32
OGLAS

U Federaciji BiH u nedjelju, 28.05.2023. godine počinje primjena Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/22). U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, kao i usklađivanja sa UN Okvirnom konvencijom o kontroli duhana, Zakonom se uređuju mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja, sprječavanje pristupa maloljetnim osobama tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obvezne oznake na pakiranjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provedbom zakona. 

Naglašavamo da je člankom 41. Zakona utvrđena obveza usklađivanja s odredbama ovog Zakona, i to na način da se rokovi određuju različito spram djelatnosti. Tako je, na primjer, propisano da obveze za fizičke osobe nastupaju s danom početka primjene ovog zakona. Ustanove, poduzeća i druge pravne osobe dužne su svoja akta uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka primjene Zakona, dok je obveza za pravne osobe, u čijim objektima postoje izuzeća od zabrane pušenja (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani člankom 7. Zakona), da usklade svoj rad s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji se donosi na osnovu Zakona (Pravilnik o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenje). 

OGLAS

Priprema Prijedloga pravilnika o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja u završnoj je fazi, nakon čega će Prijedlog pravilnika biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva, kako bi zainteresirani mogli dostaviti komentare na razmatranje. Nakon obavljenih javnih konsultacija, Pravilnik će biti upućen na objavu u Službenim novinama Federacije BiH.

OGLAS

Bitno je istaknuti da će se kazne početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona, što znači da će inspekcijske mjere u ovom periodu biti preventivne, s ciljem pomoći svim pravnim subjektima da prilagode svoje poslovanje sukladno Zakonu.

OGLAS

Podsjećamo da je Zakonom propisana zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze malodobne osobe.

Člankom 7. navedenog Zakona definirani su izuzeci od zabrane pušenja, kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti, zračne luke (u posebnom prostoru za pušenje) i drugi. Međutim, kao što smo već naveli primjena za navedene izuzetke počinje šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji je trenutno u fazi izrade. 

Ističemo da Zakon ne zabranjuje, već ograničava uporabu duhana, u cilju zaštite i unapjređenja javnog zdravlja, kao i stvaranja zdravijeg okruženja koje promovira zdrave izbore, s obzirom da su uzrok tri četvrtine svih smrtnih slučajeva u Federaciji BiH, bolesti za koje je jedan od faktora rizika upravo pušenje. 

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM