viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 02.04.24 @ 20:01

Od starih vremena knjižnice su mjesta čuvanja ljudskih dostignuća, promišljanja i poruka. Od prvih civilizacijskih ustroja knjižnice su važne kao mjesto arhiviranja ljudskoga genija i zabilježene mudrosti. Osobito postaju važne u obrazovanju, a jedna država koja drži do sebe nezamisliva je bez kvalitetnih obrazovnih ustanova, time i kvalitetno opremljenih knjižnica.

Gradska knjižnica Vitez veš više desetljeća djeluje kao mjesto u kojemu i mlađi i stariji mogu pronaći za sebe dobru knjigu, ali i poslužiti se rijetko udobnom čitaonicom kojom ova ustanova raspolaže. Od 2011. godine ravnateljica je Daria Čuturić. Profesorica hrvatskog i engleskog jezika najprije je radila u gimnaziji Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ u Travniku. O tom periodu nam je kratko rekla: „Na posao u školi, kolege profesore i rad s mladim ljudima sam ponosna i iz tog životnog razdoblja nosim lijepe uspomene. Knjižnična djelatnost, osobito u malim općinama poput naše, gdje gradske knjižnice imaju jako mali broj djelatnika, gdje svi radimo sve, veliki je izazov. Kad se pružila prilika ovaj posao sam s veseljem prihvatila.“

OGLAS

Čime raspolaže Gradska knjižnica „Vitez“?
Naša knjižnica raspolaže knjižnim fondom od oko 32.000 knjiga raspoređenih prema UDK sustavu. Knjige su smještene u prostor od 200 m², unutar kojeg je čitaonica za odrasle s 14 mjesta, odjel za najmlađe te odjel s referentnom zbirkom gdje se najviše zadržavaju srednjoškolci i studenti. Uz odjel s referentnom zbirkom smještena je i zavičajna zbirka te zbirka svjetske književnosti.

OGLAS

U zadnje vrijeme ovdje su primjetna značajna ulaganja!?
U Gradskoj knjižnici kroz različite projekte koje upućujemo nadležnim ministarstvima, fondacijama i osnivaču ostvarujemo namjenska financijska sredstva za nabavu knjiga, moderniziranje tehničke opreme, građevinske rekonstrukcije unutar i ispred knjižnice, projekte utopljavanja radi uštede energije i jačanje energetske učinkovitosti. Knjižnica je zahvaljujući svim tim projektima svake godine bogatija knjigama te modernija, pristupačnija ustanova na zadovoljstvo svih naših korisnika kojih je svake godine više.

OGLAS

Koje sve aktivnosti se vode u vašim prostorima?
Pored knjižnice smještena je Gradska galerija odnosno Centar za mlade kojim također rukovodimo. To je prostor namjenski uređen za izložbe pojedinaca, sastanke različitih udruga s područja naše općine, radionice s djecom i odraslima koje vode edukatori iz naše općine. Od početka ove godine redovno se odvijaju likovne radionice za djecu i za odrasle, glazbene radionice za djecu, radionice s psihologinjom i slično. Likovne radionice Matice hrvatske se nakon završetka, zbog interesa polaznika, ponovo vode za malene i odrasle polaznike. Planira se radionica robotike za djecu s mladom profesoricom informatike. Svakodnevno u Galeriji imamo različita događanja koja oplemenjuju i bogate svakodnevicu stanovnika naše općine. U prošloj godini smo zahvaljujući nadležnom Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa i Fondaciji za bibliotečku djelatnost i izdavaštvo u Sarajevu te našem osnivaču, općini Vitez,nabavili kroz različite projekte obnove knjižnog fonda naslove u vrijednosti od oko 10.000 KM. Uz nabavu knjiga, što je temelj knjižničnog poslovanja, zavičajnu zbirku smo izmjestili u nove ustakljene vitrine, kako i dolikuje, zahvaljujući sredstvima Fondacije za bibliotečku djelatnost u Sarajevu. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB i osnivač financirali su naš projekt izmjene rasvjetnih tijela, kojim smo rekonstruirali staru mrežu rasvjetnih tijela i zamijenili je novom, led rasvjetom. Taj projekt iznosio je 6.200 KM. Našu čitaonicu smo također osvježili, novim, modernim stolicama zahvaljujući projektu Izmjene stolica koji je financirala Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo u iznosu od oko 1.900 KM. Budući da se u godini prije završio i projekt utopljavanja kojim su rekonstruirani predulaz i nadstrešnica iznad ulaznih vrata, potrebno je cijeli prostor okrečiti, ispuniti i izravnati pukotine nastale rekonstrukcijom predulaza. Taj projekt već je prihvatilo nadležno Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB u iznosu od 2.300 KM. Zemljište ispred knjižnice smo u ovih nekoliko godina uredili, modernizirali, asfaltirani su prilazi, završeni su pristupi za osobe koje nisu u stanju samostalno hodati, uređeni su cvjetnjaci, postavljena je klupa, stalak za bicikle. Knjižnica je zahvaljujući svim tim projektima svake godine bogatija knjigama te modernija, pristupačnija ustanova na zadovoljstvo svih naših korisnika kojih je svake godine više.

Planovi?
Gradska knjižnica „Vitez“ je u našoj općini jedina javna ustanova s kulturnom djelatnošću. Planiramo je predanim radom obnavljati i modernizirati usluge koje možemo korisnicima ponuditi. Digitalizacija knjižne građe, projekti utopljavanja radi uštede energije, stvaranje ozračja zelene knjižnice su, ukratko, projekti kojima se okrećemo u ovoj godini.

Oglasi
LM