viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 20.07.23 @ 10:27

Jutros su novinari portala viteški.ba ekskluzivno doznali kako je nakon sage koja traje od konca 2022. godine stečajni sudac u postupku stečaja u Poslovnom sustavu Vitezit Ivo Žabić konačno potpisao i ovjerio Rješenje o dosudi nekretnina kojim se Kupcu WDG promet d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu – Praška 8, dosuđuju se nekretnine (LOT-I), oglašene u Međunarodnom javnom pozivu od 08.11.2022.godine.

Stečajni sudac odredio je predaju u posjed kupcu nekretnine koje su predmet javnog natječaja te je naložio stečajnom upravitelju da odmah iste oslobodi od osoba i stvari.

Nalaže se zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda da izvrši upis promjene prava vlasništva naprijed navedenih nekretnina na kupca WDG promet d.o.o. za usluge Zagreb te da izvrši brisanje svih tereta, osim onih koji su propisani odredbom članka 75. ZIP-a“, naveo je Ivo Žabić.

Od novoga kupca kratko smo jutros doznali kako se sprema za primopredaju imovine te sve druge aktivnosti koje proizlaze ulaskom u posjed. Prema informacija portala viteški.ba primopredaja bi trebala biti održana ovoga tjedna.

Podsjetimo, ranije je odbijen Zahtjev stečajne upraviteljice za donošenje rješenja o dosudi, no postupajući po žalbama Županijski sud je uvažio žalbe i ukinuo prvostupanjsko rješenje Općinskog suda i suca Ive Žabića uz obrazloženje da Odluka ovog nije pravilna i zakonita, da zaključenje Ugovora o kupoprodaji imovine iz (LOT-I), između stečajne upraviteljice i zakonskog zastupnika kupca WDG promet d.o.o. Zagreb, kao i njegovih Aneksa nisu uvjet da se u zemljišnim knjigama brišu prava trećih, odnosno raniji tereti i upisi. Postupajući po uputama iz obrazloženja Rješenja Županijskog suda u Novom Travniku od Općinski sud je odlučio donijeti Rješenje o dosudi, a treba dodati kako je novi vlasnik Vitezita, WDG iz Zagreba i poslovna obitelj Zubak, još u prosincu 2022. godine uplatila 10.800.000,00 KM, koliko je predviđeno na samoj javnoj prodaji. Također, WDG je cijelo vrijeme plaćao dio troškova u Vitezu, a posebno će biti zapamćena gesta prema bivšim radnicima kojima su podijelili i jednokratnu novčanu pomoć iako s njima formalno- pravno nisu u odnosu.

Vrlo je važno reći kako je Sud zaključio i da je ispunjen još jedan uvjet, da kupac može biti vlasnik imovine jer prema navodima iz obrazloženja Rješenja Županijskog suda u Novom Travniku i prema obavijesti Federalnog ministarstva pravde broj 02-49-5000/17 od 22.02.2018.godine, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj imaju reciprocitet bez ograničenja za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH, a iz Odluke Ustavnog suda BiH br. AP-3487/20 razvidno je da se imovina PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, može staviti u promet pod određenim uvjetima i knjižiti u korist kupca, imajući pri tome u vidu sva zakonska ograničenja radi zaštite interesa, kako stečajnog dužnika, čime su po ocjeni suda, ispunjeni svi uvjeti za donošenje predmetnog rješenja.

Oglasi
LM