spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Odvjetnik Matišić: Stečaj u Vitezitu pred pozitivnim ishodom, nas zanima isključivo zakonitost, dok pojedinci žele nastavak devastacije poduzeća

- Oglasi -

Ivan Matišić, odvjentik i ugledni član pravne zajednice u BiH posljednjih nekoliko mjeseci je pravni zastupnik obitelji Zubak i poduzeća WDG promet d.o.o. Zagreb te poduzeća WDG sa sjedištem u BiH.

- Oglasi -

Ovaj odvjetnik vrijedno nastavlja stazama obitelji Bilać i Matišić koja je u srednjoj Bosni izgradila prepoznatljivo ime u svijetu odvjetništva jer tradicija bavljenja ovim poslom traje više od šezdeset godina. Naime, roditelji i djed Ivana Matišića bili su pravnici i odvjetnici. Upravo je Matišić radno iskustvo do sada stekao kao stručni suradnik i sudac u Općinskog sudu u Travniku, od 2006. do 2022. godine. Od svibnja 2022. godine radi kao odvjetnik, te ističe kako je osobito ponosan na nastavak dugogodišnje obiteljske tradicije.

Ocijenivši kako je odličan sugovornik u smislu komentiranja pravne strane stečajnog postupka u Vitezitu kontaktirali smo ga i u ugodnom razgovoru doznali njegov pogled na jednu od najaktualnijih priča u srednjoj Bosni.

- Oglasi -
  1. Vi u posljednjih nekoliko mjeseci vršite posao pravnog zastupnika obitelji Zubak i poduzeća WDG promet d.o.o. Zagreb te poduzeća WDG sa sjedištem u BiH. S kojim ste izazovima suočili na početku ovoga angažmana? Istina, početkom ove godine ostvario sam prvi kontakt sa obitelji Zubak i društvo WDG promet d.o.o. za usluge iz Zagreba angažiralo me kao punomoćnika, prvenstveno radi osnivanja domaćeg trgovačkog društva koje bi bilo u njihovom isključivom vlasništvu. U tom dijelu posla nisam vidio nikakav problem budući da mi je postupak registracije poslovnih subjekata jako dobro poznat, a osnivač iz Republike Hrvatske je ispunjavao sve uvjete za registraciju društva u Bosni i Hercegovini. Naknadno sam detaljnije informiran i o postupku stečaja koji se vodi nad imovinom stečajnog dužnika PS „VITEZT“ d.o.o. u stečaju, budući da je moj vlastodavac ujedno i kupac imovine stečajnog dužnika, točnije imovine LOT-a 1 koju, kada se za to ispune zakonski uvjeti, želi unijeti u temeljni kapital domaćeg društva. Izazovi se zapravo pojavljuju tek tada, budući da sam ocijenio kako u stečajnom postupku postoji nekoliko nepravilnosti, očito nenamjernih grešaka, koje se mogu i moraju otkloniti na zakonit način, a sve u cilju okončanja tog postupka i zaštite prava i interesa svih sudionika tog postupka.
  1. Mnogi stručnjaci ističu kako je stečaj u Vitezitu jedan od najsloženijih postupaka ikad provedenih u BiH. Kako komentirate stečajni postupak posebno s aspekta vremenskog trajanja te niza spekulacija iznesenih tijekom postupka? Ne znam u detalje tijek svih stečajnih postupaka koji su provedeni nad imovinom nekada velikih trgovačkih društava, ali bih se suglasio sa konstatacijom da je ovaj o kojemu govorimo jedan od složenijih. Prije svega treba reći kako je društvo PS „VITEZIT“ d.o.o. Vitez u bivšoj državi bilo tvornica za proizvodnju vojnih baruta, eksploziva i raketnih goriva, te zapošljavalo nekoliko tisuća radnika. Nažalost, u periodu nakon rata pa do danas društvo je devastirano, a radnici obespravljeni, što je po mom mišljenu plod lošeg upravljanja društvom i nedomaćinskog odnosa vlasnika prema ovom poduzeću. O složenosti postupka nadalje govori i brojka od preko sedam stotina raznoraznih vjerovnika koji su prijavili svoja potraživanja u stečajnom postupku. Trajanje stečajnog postupka u duljini od preko četiri i pol godine također govori o složenosti samog postupka, bez obzira što ja osobno smatram kako je postupak mogao i morao trajati znatno kraće. Prepoznato je to i od strane zakonodavca koji je donošenjem novog Zakona o stečaju znatno skratio trajanje stečajnog postupka, koji se u ovom konkretnom slučaju vodio i mora se okončati po odredbama raniije važećeg Zakona o stečajnom postupku. Što se pak tiče niza spekulacija iznesenih tijekom postupka moram reći kako mene ne iznenađuju, budući da nam je svima jasno kako se kroz tri desetljeća sustavno radilo na pljački i devastaciji Viteza. Tko misli drugačije neka porazgovara s bilo kojim bivšim ili sadašnjim radnikom i pogleda slike današnjeg izgleda nekadašnjeg poslovnog giganta. Spekulacijama se pokušalo zadržati postojeće stanje i onemogućiti okončanje stečajnog postupka, jer su se spekulacijama bavili ljudi koji su Vitezit doveli u ovakvo stanje. Nažalost takva klima potpunog kolapsa najviše odgovara njihovim sitnim interesima, jer oni najbolje funcioniraju u uvjetima nesređenog ambijenta. U tome nisu uspjeli, na sreću svih nas koji razmišljamo drugačije i koji budućnost tvornice gledamo kao novog starog pokretača gospodarskog i urbanog razvoja Viteza, općine i društva u cjelini.
  1. Nije li apsurd da je novi vlasnik čekao više od sedam mjeseci od dana uplate punog iznosa na račun stečajnog dužnika po međunarodnom javnom natječaju i svim uvjetima koje je postavio Odbor povjeritelja? Vjerojatno je vaš klijent pretrpio i određene gubitke zbog čekanja na ulazak u posjed. Odmah ću reći da, potpuno je nepotrebno bilo čekati tako dugi vremenski period od dana uplate punog iznosa na račun stečajnog dužnika, do donošenja rješenja o dosudi. Naime, člankom 102. stavak 1 Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH je propisano kako se nekretnine unovčavaju po odredbama izvršnog postupka za izvršenje o nekretninama, a ako se ne uspije na taj način stečajni upravitelj može ih unovčiti slobodnom pogodbom, dok je člankom 93. Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH propisano kako nakon polaganja cijene sud rješenjem dosuđuje nekretninu kupcu, to jeste donosi rješenje o dosudi, a propisuje se i sadržaj tog rješenja. To znači da odmah nakon polaganje cijene, a društvo WDG promet d.o.o. za usluge je dana 20.12.2022. godine platilo cijenu u iznosu od 5.521.953,00 EUR (10.800.00,00 KM), sud ima zakonsku obvezu donije rješenje o dosudi i kupcu predati u posjed kupljene nekretnine. Zbog čekanja na donošenje rješenja o dosudi i uvođenje kupca u posjed nekretnina koje je kupio, moj klijent je trpio i trpi ogromnu štetu. Nije u mogućnosti niti urediti krug tvornice na kvalitetan način, investicije u obnovu poslovnih zgrada i prostorija čekaju kao i novi strojevi, dok troškovi svakodnevno rastu. Pokušajte onda, kada sve to uzmete u obzir kao i činjenicu da se radi o namjenskoj industriji, izračunati štetu i eventualnu izgubljenu dobit koju bi kupac imao da je do sada pokrenuo proizvodnju.

4.Što je bilo ključna prekretnica da ipak Općinski sud i stečajni sudac donesu Rješenje o dosudi nekretnina? Mi moramo poštivati odluke suda, bez obzira koliko se s njima ne slagali i koliko god htjeli da odluka bude drugačije. Ako je tomu tako imamo mogućnost i koristimo pravne lijekove, da bi argumentirano ukazali na naše drugačije mišljenje ili na eventualne povrede zakona i postupka od strane suda. Mišljenja sam kako Općinski sud u Travniku i nije imao druge mogućnosti nego donijeti rješenje o dosudi nekretnina kupcu, bez obzira na stavove koje je iznio prigodom donošenja rješenja od 8.3.2023. godine, kojim je odbio donijeti rješenje o dosudi. Svoje mišljenje sam detaljno obrazložio u žalbi protiv tog rješenja, koju žalbu je Županijski sud u Novom Travniku usvojio i ukinuo rješenje Općinskog suda u Travniku od 8.3.2023. godine. Sada ću samo podcrtati ono što smatram najbitnijim za razjašnjenje pitanja treba li sud donijeti rješenje o dosudi. Cijeli ovaj stečajni postupak, odnosno imovina stečajnog dužnika, je podijeljena na tri LOT-a, a raniji postupak kod prodaje imovine LOT-a 2 i LOT-a 3 proveden je na isti način kao i ovaj kod prodaje LOT-a 1. Kupcima te imovine LOT-a 2 i LOT-a 3 su dosuđene te nekretnine i oni su uvedeni u posjed istih, a sve temeljem rješenja o dosudi koje je donio Općinski sud u Travnku slijedeći pri tomu mnogobrojnu raniju sudsku praksu istog suda, Županijskog suda u Novom Travniku i Ustavnog suda BiH. Ukoliko sada kod donošenja odluke o prodaji imovine LOT-a 1 ne bi bilo doneseno rješenje o dosudi temeljem kojega bi se moj klijent upisao kao vlasnik tih nekretnina, sud bi povrijedio načela pravne sigurnosti i vladavine prava. Poštivanje tih načela nam osigurava stabilnost pravnog poretka i pridonosi povjerenju građana u pravosuđe. Stoga bi postojanje kontradiktornih odluka suda u istim ili sličnim situcijama, nesumnjivo kreiralo pravnu nesigurnost i umanjilo povjerenje javnosti u pravosuđe.

  1. Sada, kada na stolu imamo Rješenje o dosudi, koji su ključni pravni potezi koje će novi vlasnik povući i koliko će biti potrebno vremena da se prikupe sve dozvole za pokretanje poslova iz Vitezitove dosadašnje djelatnosti? U tijeku je postupak registracije nove firme u BiH koja će biti nositelj svih aktivnosti? U ovom trenutku rješenje o dosudi nije pravomoćno i moj klijent još uvijek nije u posjedu svojih nekretnina. Kako bi se kupcu omogućila kvalitetna briga nad imovinom koju je uredno platio, odbor vjerovnika je donio odluku da se kupac tehnološke cjeline LOT-a 1 uvede u privremeni posjed te imovine, sve do pravomoćnosti rješenja o dosudi. Trenutno se radi na tome i uskoro će biti potpisan zapisnik o primopredaji navedenih nekretnina. Moj klijent je uspješno osnovao i registrirao novo društvo koje će poslovati pod nazivom „WDG“ Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Vitez, a svim nadležnim instucijama smo uputili zahtjeve za izdavanje potrebnih suglasnosti i dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme. Nezahvalno je govoriti o tomu koliko dugo će trajati ti postupci. Uvjeren sam da ćemo u relativno kratkom roku dobiti sve što je potrebno za ponovno pokretanje proizvodnje i općenito radnog procesa u sada novoj tvornici. Svoj optimizam temeljimo na činjenici što smo spremni ispuniti sve zakonom propisane uvjete za obavljanje traženih djelatnosti, te transparentno ukazati nadležnim institucijama i javnosti na plan našeg rada.
  1. Zasigurno je i za Vas značajna referenca da ste pravnim potezima uspjeli ishodovati pozitivna mišljenja Županijskog i Općinskog suda za poduzeće WDG. U budućnosti ostajete li dio projekta revitalizacije Vitezita i kako gledate na perspektive razvoja tvornice, imajući u vidu složeno bh. zakonodavstvo i ponekad, sporost administracije? Prije svega želim reći kako sam zahvalan obitelji Zubak na ukazanom povjerenju i mogu samo reći da ću sa svoje strane nastaviti predano raditi na ovom projektu, koji je puno značajniji od svih nas trenutnih sudionika. To će pokazati budućnost, kao što će budućnost pokazati i značaj ove reference u poslu kojim se bavim. Perspektive razvoja tvornice, a i našeg društva u cjelini su neslućene. Već sam dijelom i govorio o tomu što je Vitezit nekada značio za grad Vitez, pa čak i za bivšu državu. Svi to moramo imati na umu, pa tako i oni koju budu donosili odluke potrebne za revitalizaciju proizvodnog procesa i zapošljavanja velikog broja radnika. Znamo da je naša država izuzetno složena, kao i zakonodavstvo, a administracija spora. Spremni smo sa svoje strane učiniti sve da olakšamo donošenje odluka i tražimo samo da one budu donesene u skladu sa zakonom i u zakonom propisanoj proceduri. Tada ne bi trebalo biti problema niti u brzini vođenja tih postupaka.
  1. U samome postupku bilo je mnogo onih koji su iz različitih razloga ometali rad stečajne uprave u Vitezitu. Neki su smatrali, a i danas smatraju da su povrijeđena njihova prava. Mnogi, koji su odgovorni za devastaciju Vitezita (među njima su i bivši direktori) i koji su ga doveli u stanje bezizlaznosti su se opirali pozitivnom ishodu stečajnog postupka jer im je na taj način prekinuta mogućnost daljnjih zloupotreba. Kako biste vi ocijenili rad stečajne uprave u Vitezitu te da li ova može poslužiti kao primjer kako postupati s posrnulim poduzećima u društvenom vlasništvu? Dijelom sam već govorio onima koji su ometali provođenje stečajnog postupka, načinima na koji su to radili, kao i njihovim motivima za takve postupku. Naravno da su to ljudi koji su na pogešan način vodili Vitezit ili su sudjelovali u njegovoj pljački, jer im se s jedne strane onemogućava dalja zloupotreba, a s druge strane moguće je postaviti pitanje njihove odgovornosti za takve radnje. Svima koji smatraju da su im povrijeđena neka njihova prava savjetujem da na zakonit način ista zaštite ili ostvare pred nadležnim institucijama. Sud je taj koji će donijeti konačnu odluku o nečijem pravu. To sam savjetovao i obitelji Zubak kada su me angažirali na ovom poslu i samo na taj način i pod tim uvjetima ja ću zajedno sa svojim klijentom nastaviti raditi na ovom projektu. Stečajna uprava u ovom postupku, a pri tomu mislim na stečajnu upraviteljicu, odbor vjerovnika i stečajnog suca, sastavljana od stručnih i iskusnih ljudi u poslovima kojima se inače bave. Većinu ih osobno poznajem budući da smo se susretali kroz posao kojim se bavim, pa si dajem za pravo dati takvu ocjenu. Svi mi želimo da sudski postupci traju što kraće i da klijenti koje zastupamo budu zadovoljni. Nerijetko to nije tako, ali ja ću sada, gledajući u svijetlu budućnost prosperiteta nove tvornice, reći kako su svi sudionici ovog postupka obavili dobar posao. Ipak smo došli do gotovo samog kraja stečajnog postupka. Radnici i ostali vjerovnici kojima je to priznato konačno će ostvariti svoja prava, a novi vlasnik će ipak dobiti mogućnost započeti sa radom tvornice.
- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE