viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 20.06.23 @ 13:29
OGLAS

Nakon što je Skupština, koju čine predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik, a zatim i Nadzorni odbor JKP „Vitkom“ na svojoj sjednici održanoj dana 16.5.2023.godine usvojio prijedlog Cjenika komunalnih usluga i način plaćanja komunalnih usluga za Društvo i dostavio ga Općinskome vijeću Vitez na razmatranje i usvajanje, novi Cjenik, koji definira poskupljenja komunalnih usluga, usvojen je na jučerašnjoj sjednici vijeća sa 18 glasova za, jednim protiv i dva suzdržana.

OGLAS

Cjenikom komunalnih usluga predviđene su izmjene cijena komunalnih usluga, koje se nisu mijenjale od 2018. godine, a na tržištu cijena nabave potrebnih materijala i energenata došlo je do znatnog povećanja što je dovelo do povećanja troškova komunalnih usluga koje JKP „Vitkom“ pruža svojim korisnicima. Obzirom da su značajno povećani troškovi života, kao i prosječne plaće u Federaciji BiH uvećanim prihodom se planira povećanje plaća radnicima za 20%, kako bi se zadržao postojeći kadar odnosno spriječio odlazak te uskladila osobna primanja radnika sa ostalim radnicima na tržištu rada, imajući u vidu da se plaća radnika u JKP „Vitkom“ nije povećavala duži niz godina. Dalje poslovanje društva sa ovako povećanim troškovima usluga bez kalkulacije istih u cijenu komunalnih usluga dovelo bi društvo u poslovni gubitak, što bi za posljedicu imalo nesolventnost i nemogućnost daljeg poslovanja”, navode iz Vitkoma za viteški.ba upitani da prokomentiraju novi Cjenik.

Novim Cjenikom predviđene su sljedeće značajnije izmjene cijena komunalnih usluga (bez PDV-a):

OGLAS
  1. povećava se cijena isporuke vode za piće za fizičke osobe — važeća cijena 0,69 KM/m3 , usvojena  cijena 0,85 KM / m3 što u procentu iznosi 23,19%,
  2. povećava se cijena održavanja mjernog mjesta — važeća cijena od 2.00 KM do 12,00 KM, usvojena cijena od 3,00 KM do 24,00 KM /po vodomjeru, ovisno o profilu vodomjera,
  3. vrši se izmjena obračuna usluga isporuke vode i odvodnje otpadnih voda za stambene objekte kolektivnog stanovanja — stambene zgrade po stvarnom utrošku vode po ulazima i rasporedu utroška po članovima,
  4. povećava se cijena usluge kanalizacijske mreže za fizičke osobe — važeća cijena 0,35 KM, usvojena cijena 0,43 KM/m3 što u procentu iznosi 22,86%,
  5. povećava se cijena usluge korištenja kanalizacijske mreže pravnim osobama — važeća cijena 0,86 KM, usvojena cijena na 1,20 KM/m3 što u procentu iznosi 39,54%
  6. vrši se izmjena obračuna usluga prikupljanja i odvoza otpada za fizičke osobe po članu domaćinstva važeća cijena 4.16 KM/ do 2 člana domaćinstva. 6,84 KM /više od 2 člana domaćinstva, usvojena cijena 3,00 KM/po članu domaćinstva (do 4 člana). Postotak nije moguće unijeti zbog izmjene načina obračuna odvoza otpada
  7. dodaje se usluga prikupljanja, odvoza i deponiranja kabastog otpada 0,50 KM / mjesečno po domaćinstvu,
  8. povećava se cijena deponiranja komunalnog otpada — važeća cijena za fizičke osobe (domaćinstva) 2,00 KM, usvojena cijena 3,00 KM, važeća cijena za pravne osobe 5,00 KM, usvojena cijena 10,00 KM, s time da cijena ostaje ista za STR, SUR i SZR
  9. povećava se cijena suglasnosti za priključak na vodovodnu mrežu, odnosno usvojene su cijene koje su važile prije donošenja Cjenika u 2018. godini, kada su iste na prijedlog Nadzornog odbora društva smanjene za 50%.

Novi obračun komunalnih usluga za stanove

OGLAS

Pri izradi novog Cjenika i način plaćanja komunalnih usluga iz Vitkom su vodili brigu da stanari u zgradama kolektivnog stanovanja plaćaju što realnije pružene usluge. Do sada se voda fakturirala paušalno, četiri m3 po članu domaćinstva, no od 1.7. svaki ulaz imat će vodomjere te će se ukupna potrošnja jednoga ulaza dijeliti na broj osoba koje žive u jednom ulazu. Nezadovoljni ovom računicom imat će mogućnost ugraditi zaseban vodomjer te će im se potrošnja redovito očitavati. Također, valja istaknuti kako se do sada u stanovima otpad plaćao po kvadraturi stana, te su se javljale anomalije da jedan umirovljenik plaća istu cijenu otpada kao i višečlana obitelj, ukoliko im je kvadratura stana ista. Novim Cjenikom usluge odvoza otpada plaćaju se po članu domaćinstva bez obzira na kvadraturu stambenog prostora, s time da je povećana naknada za deponiranje te je uvedena naknada za odvoz kabastog otpada od 0,50 KM po domaćinstvu. Osoba koja živi sama u stanu od 60 m2 do sada bi plaćala 9,20 KM odvoz i deponiranje otpada bez PDV-a, a ubuduće će plaćati 6,50 KM.

OGLAS

Primjerice, ukoliko tročlana obitelj živi danas u stanu veličine 70 m2 do sada je plaćala ukupno za komunalne usluge 26,63 KM mjesečno, a od 1.7. tekuće godine, kada na snagu stupa novi cjenik, prema računici novinara portala viteški.ba plaćat će 37,00 KM, što je uvećanje za 10,37 KM ili otprilike 28%. Ukoliko pak tročlana obitelj živi u kući, u ruralnom dijelu gdje ne postoji sustav kanalizacijske mreže kojeg održava Vitkom ukupni račun je do sada, za utrošenih 14 m3 vode iznosio 24,14 KM, dok bi prema novom Cjeniku trebao iznositi 32,81 KM, što je povećanje 8,67 KM ili 26%.

Nadalje, doznajemo kako se preliminarnim računicama planira povećanje Vitkomovih mjesečnih prihoda za oko 41.184 KM što bi znatno poboljšalo obavljanje djelatnosti i poslovanja društva.

Iako ne mora ništa značiti, prilikom izrade cijena vršena je analiza cijena u Vitezu i cijena komunalnih usluga u susjednim općinama, pri čemu je razvidno kako je Vitez ima jeftinije cijene ovih usluga. Kada govorimo u kubiku vode za fizičke osobe on u Busovači i Novom Travnik bez PDV-a košta 0,80 KM, a u Travniku 0,90 KM bez PDV-a. U Jajcu je cijena vode 1,17 KM bez PDV-a po m3, dok će u Zenici od 1.1.2024. godine biti 0,70 KM za kubik.

Općina Vitez dugi niz godina ima velike probleme kada je u pitanju vodoopskrba i zasigurno svaka intervencija na cjenik pobudi veliko zanimanje kod javnosti i korisnika usluga Vitkoma. Ono što se jučer, tijekom sjednice moglo čuti, a sigurno je pohvalno da bi redukcije pitke vode u većem dijelu gradskog područja općine Vitez trebale biti stvar prošlosti. Naime, u tijeku su radovi priključenja dijela grada na izvorište Kremenik, čiji bi se resursi koristili kao alternativa u slučaju smanjene izdašnosti s izvorišta Ilidža, kojim upravlja Zenica i poduzeće ViK d.o.o. Zenica. Voda s izvorišta Ilidža dijeli se u omjeru 23% za Vitez, 77% za Zenicu, što odgovara ulaganjima u izgradnju vodovoda. Taj omjer bi, prema mišljenju struke, bio i dovoljan da Vitez nema velike gubitke na vodovodnoj mreži, koji prema procjenama iznose oko 70%, dok na primjer Zenica ima gubitke od oko 25%. Na koncu, sa sigurnošću se može kazati i zaključiti da nakon što su vijećnici prihvatili povećati cijene komunalnih usluga javnost s pravom gleda u Vitkom i Općinsko vijeće iščekujući kvalitetnu uslugu i što manje redukcija pitke vode u vremenu pred nama.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM