viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 12.11.23 @ 19:30

Milena Mlakić (rođ. Dragojević, od majke Dragice i pok. oca Miroslava), mag. appl. chem., rođena je 19. studenoga 1994. u Travniku,
BiH, inače iz Viteza, a trenutno živi u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Diplomu prvostupnika primijenjene kemije na Fakultetu kemijskog inženjerstva i
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT) stekla je 2017. Rektorovu nagradu za individualni
znanstveni rad dobila je 2018. pod naslovom Sinteza, karakterizacija i fotofizikalne studije na
2-, 3- i 4-distiril-piridinima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao studentica, bila je demonstrator na vježbama iz organske kemije dvije akademske godine. Na diplomskom studiju pohađala je program Erasmus+ stručne
prakse na Johannes Kepler Sveučilištu u Linzu.

Diplomirala je 2020. pod mentorstvom prof.
dr. sc. Irene Škorić na temi pod naslovom Sinteza amino-derivata naftoksazola fotokemijskom
ciklizacijom. Zaposlila se kao asistentica, te upisala doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i
primijenjena kemija (FKIT) 2020.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Doktorski rad izradila je u području prirodnih znanosti, polje
kemija. Do danas je koautorica 18 znanstvenih publikacija zastupljenih u tercijarnim bazama
podataka. Sudjelovala je na šest međunarodnih znanstvenih skupova. Dobitnica je 2022.
nagrade Young Investigator ISN Neurochemistry Award na 17th ISCM, Dubrovnik. 24. siječnja
je držala predavanje pod naslovom Novi heterostilbeni kao potencijalni inhibitori ili
reaktivatori kolinesteraza. Sinteza i fotokemija na Institutu Ruđer Bošković u okviru OKB
kolokvija Sekcije za organsku kemiju HKD.

Bila je neposredni voditelj pet diplomskih radova
i devet završnih radova. Sudjelovala je i na dva stručna projekta u suradnji s tvrtkama Pliva i
PIP. Sudjelovala je kao asistentica u izvođenju laboratorijskih vježbi za tri generacije studenata
FKIT, na Danima otvorenih vrata FKIT, MUZZA tjednu znanosti i još dvije radionice za
popularizaciju znanosti.

Oglasi
LM