viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 22.08.23 @ 11:52

Na temelju članka 101.,102., i 103. Zakona o stečajnom  postupku (Službene novine FBiH broj 29/03  I 32/04 ), i  Odluke Odbora povjeritelja donesene dana 30.06.2023. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika , stečajni upravnik oglasio je Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za kupovinu i rješavanje imovinsko pravnih odnosa ( lokalitet – općina Vitez.

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je izgrađena nepokretna imovina stečajnog dužnika PS Vitezit d.o.o .Vitez –U STEČAJU u vlasništvu društva PS“Vitezit“ d.o.o.Vitez – U STEČAJU a koje nalaze se u Katastarskoj općini Vitez na :

– PL. Br. 1772 KO Vitez,
– ZK. Ul. Br. 98 KO SP Vitez,
– ZK. Ul. Br. 72 KO SP Vitez.

Predmet prodaje i Poziva za dostavljanje ponuda odnosi se na nekretnine na kojima su već izgrađeni objekti, a koje se nalaze na naprijed navedenim česticama.

2. NAČIN PRODAJE

Pisane ponude sa nazivom , adresom i brojem telefona podnositelja Ponude dostavljaju se na adresu Sultan Ahmedova bb , Bugojno. Na osnovu članka 59. Zakona o stvarnim pravima FBiH prema kojoj odredbi je sagrađena zgrada na tuđem zemljištu vlasnik zgrade će postati vlasnik zemljišta ukoliko isplati utvrđenu tržišnu vrijednost građevinske parcele.

Ponuda za otkup građevinske parcele na kojoj je izgrađen objkat treba da sadržavati :

a) Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu na izgrađenom objektu,
b) Procjenu stalnog sudskog vještaka građevinske struke koja sadrži tržišnu vrijednost građevinske parcele na dan sačinjavanja nalaza vještaka.

3. TERMINI, UVIJETI I POSTUPAK PRODAJE

Vrijeme prodaje biti će objavljeno na web stranici Vitezit.ba

Nakon razmatranja prispjelih Ponuda koje ispunjavaju propisane uvjete naprijed navedene a za stjecanje prava vlasništva po članku 59. Zakona o stvarnim pravima FBIH Ponuđač će se pozvati na zaključivanje ugovora.

Ukoliko se ocjeni da je nalaz vještaka građevinske struke neprihvatljiv vlasnik izgrađenog zemljišta PS Vitezit d.o.o.Vitez – U STEČAJU angažirati će stalnog sudskog vještaka građevinske struke radi utvrđivanja tržišne vrijednosti već navedenog izgrađenog zemljišta.    

Oglasi
LM