viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 19.06.23 @ 07:58

U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje obitelji koje su zdravstveno osigurane preko samo jednog člana obitelji koji je zaposlen. Redakciji Faktora se javio sugrađanin koji će za nekoliko mjeseci u mirovinu i sa pravom je zabrinut i pita se hoće li i kada ode u mirovinu njegova obitelj preko njega imati pravo na liječenje.

,,Situacija je takva da imam dvoje djece i suprugu i svi su zdravstveno osigurani preko mene. Za nekoliko mjeseci treba da se umirovim i već sada me hvata strah kako će zdravstveno liječenje mojih ukućana biti riješeno. Ne znam da li će preko mene i kada odem u mirovinu moći da se liječe.

Ovakvih obitelji kao što sam ja nije mali broj. A kod nas, iako nam Ustav svima garantira pravo na zdravstvenu zaštitu, tako nije i u praksi. Veoma sam zabrinut”, kazao je ovaj Sarajlija.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Sarajevo pojašnjavaju na koji način su ovakve situacije regulirane.

,,Osiguranik kojem će biti promijenjen osnov osiguranja može nastaviti osiguravati svoje članove i dalje. Način je da novi uplatitelj doprinosa, u ovom slučaju MIO (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje), ispunjava obrasce ZO1, ZO2 i ZO1/2 za prijavu članova. Nalaze se na stranici ZZOKS (Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Sarajevo) (publikacije/ obrasci), te dostavlja u najbližu poslovnicu ZZOKS”, odgovoreno je iz Zavoda.

Oglasi
LM